Meer informatie? info@inverko.nl +31
Koers:
0.00

AVA's Inverko NV


BAVA 10 oktober 2016

Stemresultaten BAVA Inverko
Oproep buitengewone vergadering van aandeelhouders Inverko, te houden op 10 okt 2016
Agenda met toelichting BAVA Inverko 10-10-2016
Akte van statutenwijziging Inverko NV (stap 1)
Toelichting op voorstel tot statutenwijziging stap 1
Akte van statutenwijziging Inverko NV (stap 2)
Toelichting op voorstel tot statutenwijziging stap 2
CV Selwyn Duijvestijn
Biography Simon Jost

BAVA 5 november 2015

Informatie met betrekking tot de Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V., gehouden op 5 november 2015 in het WTC te Amsterdam.

Notulen Bava 5 november 2015
Stemmingsresultaten BAVA Inverko 5 november 2015
Persbericht Inverko besluiten BAVA 2015
Agenda Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Oproep Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders 2015

Steminstructie en volmacht Buitengewone algemene vergadering aandeelhouders 2015
Voorstel statutenwijziging stap 1
Voorstel statutenwijziging stap 2

AVA 30 juni 2015

Notulen AVA Inverko 30 juni 2015
Stemmingsresultaten AVA 30 juni
Oproep AVA 30 juni 2015
Jaarverslag inclusief verklaring 2014
Agenda met toelichting AVA 30 juni 2015
Steminstructie- en volmachtformulier

AVA 12 Juni 2014

notulen van de AVA van 12 juni 2014
Agenda met toelichting AVA Inverko NV
Oproep algemene vergadering van aandeelhouders Inverko
Jaarverslag 2013 Inverko NV
Steminstructieformulier
Aantal aandelen waarop een stem kan worden uitgebracht
Stemmingsresultaten AVA Inverko 12 juni 2014
Informatie over de notulen AVA

BAVA 30 december 2013

Besluiten BAVA Inverko 30 december 2013
Informatie over voorgestelde overname van Equipe BV
Aantal aandelen waarop kan worden gestemd op 30 december 2013
Oproeping buitengewone aandeelhoudersvergadering Inverko op 30 december
Agenda met toelichting BAVA Inverko 30 december 2013

BAVA 15 november 2013

Besluiten BAVA VMG 15 november 2013
Volmacht VMG BAVA 15 november 2013
Oproep Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders
Agendapunt 4
Toelichting bij het voorstel tot statutenwijziging
Voorstel tot statutenwijziging
Agenda
Aantal aandelen waarop kan worden gestemd op 15 November 2013
Notulen

AVA 20 augustus 2013

Notulen
Besluiten AVA
Agenda AVA

AVA 31 juli 2012

Notulen

BAVA 22 februari 2012

Presentatie BAVA 22 Februari (PDF)
Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 juli 2012
Curriculum vitae van de heer T. Lodewijkx
Curriculum Vitae Frans Hulshof dec 201v2
Genomen besluiten BAVA 22 februari 2013
Toelichting op agenda
Mail Stichting Continuiteit Beursnoteringen dd 19-12-2012

AVA 31 december 2012

Notulen

AVA 12 augustus 2011

Notulen

AVA 2 december 2011

Presentatie strategie

AVA 8 juni 2010

Notulen
Besluiten

AVA 3 december 2010

Notulen